Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 17 sept. 2015

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

 

30-Forgiveness

 

Lezing van de dag Leestip van de dag