Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 18 jan 2024

Uit het evangelie volgens Marcus 3, 7

Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde Hem.