Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 18 juni 2015

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 9-11

Bid als volgt:
Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

 

girl-in-church

 

Lezing van de dag Leestip van de dag