Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 18 juni 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 9bc

Onze Vader in de hemel,
laat uw Naam geheiligd worden.