Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 2 febr 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 35

Jezus sprak: ‘Let op of het licht dat in je is, niet verduisterd is.’