Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 2 juli 2020

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.