Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 2 juni 2016

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 29-31

Jezus antwoordde:
‘Het voornaamste gebod is: “Luister, Israël ! De Heer, onze God,
is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”
Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”
Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

 

cross-1081308_640