Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 2 maart 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 7, 7-8

Jezus zei: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.’