Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 20 juli 2017

Uit het boek Tobit 3, 11c

Laat heel uw schepping U tot in eeuwigheid prijzen.