Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 21 febr 2019

Uit de brief van Filippenzen 3, 18-19

Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen:
velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun
ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is
schaamteloosheid en hun aandacht is alleen
gericht op aardse zaken.