Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 21 juli 2022

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 1, 8a

Schaam je er niet voor om van onze Heer te getuigen.