Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 22 december 2016

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 46-47

Maria zei :
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder.’

 

506_n_mariagrotmetsvo_20150814180917-25