Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 22 juni 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 7-8

Jezus zei :
‘Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen
zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan
woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na !
Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben,
nog vóór jullie het Hem vragen.’