Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 23 febr 2023

Uit het boek Deuteronomium 30, 17-18a

Mozes sprak: ‘Als u God de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan.’