Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 23 maart 2023

Uit het evangelie volgens Johannes 5, 39-40

Jezus sprak: ‘U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.’