Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 25 mei 2017

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 8-9

Jezus zei: ‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.