Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 25 nov 2021

Uit de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 3, 5

Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.