Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 26 april 2018

Uit het boek Spreuken 3, 3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.