Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 26 mei 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 24, 51-52

Terwijl Jezus hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem.