Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 26 okt 2023

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 6, 23

Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.