Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 26 oktober 2017

Uit het boek Psalmen 119, 37

Heer, houd mijn ogen af van wat leeg is,
laat mij uw wegen gaan, en leven.