Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 27 aug 2020

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 9

God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.