Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 27 dec 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 17-19

Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat hun over
dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd
over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde
al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.