Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 27 juli 2023

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 8, 6

Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.