Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 28 juni 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 7, 21

Jezus sprak :
‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt,
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.’