Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 29 dec 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 28-32

Simeon nam het Kind in zijn armen en loofde God met de woorden: ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

De lofzang van Simeon door Arent de Gelder