Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 29 juni 2017

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 2

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik
alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof
dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.