Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 3 aug 2023

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 17a

Iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.