Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 3 nov 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 15, 1-2

Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar Hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’