Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 30 juni 2022

Uit het boek Psalmen 92, 2-4

Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw, bij de klank van de tiensnarige harp en bij het ruisend spel op de lier.

Abdijkerk van de trappisten te Westvleteren