Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 30 nov 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 4, 19

Jezus sprak tot Petrus en Andreas: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 

Roeping van de apostelen, uit een manuscript uit de collecties van de British Library