Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 31 dec 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 1, 14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.