Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 4 april 2019

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 10, 22a

Laten we God naderen
met een oprecht hart en een vast geloof.