Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 4 juli 2019

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag