Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 4 juli 2024

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.