Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 4 mei 2017

Uit het boek Psalmen 119, 105

Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.