Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 5 juli 2018

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar
zoals God u in Christus vergeven heeft.