Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 5 mei 2016

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 8-9

Jezus zei: ‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.

 

hemelvaartsdag-kunst-560-8

 

Lezing van de dag Leestip van de dag