Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 5 mei 2022

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 5a

Door uw eenheid met Christus bent u in elk opzicht rijk geworden.