Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 6 juli 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 9, 6b

Jezus sprak tot de verlamde:
‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’