Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 9 juni 2022

Uit de brief van Jakobus 3, 9-10

Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?