Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 9 nov 2023

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 16

U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?