Dagelijks Bijbelcitaat – donderdg 8 april 2021

Uit het evangelie volgens Lucas 24, 41-43

Omdat ze het (de Heer die zich als verrezene toonde) van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.