Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 1 april 2024

Uit het evangelie volgens Matteüs 28, 8-10

Ontzet en opgetogen verlieten de vrouwen het graf; ze haastten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.’