Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 1 aug 2022

Uit het evangelie volgens Matteüs 14, 15-16

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Jezus toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’