Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 1 febr 2021

Uit de brief van Paulus aan Titus 2, 11

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.