Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 10 april 2017

Uit de profeest Jesaja 42, 3ab

Zo spreekt de Heer :
 ‘Mijn dienaar zal het geknakte riet niet breken,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.’