Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 10 juni 2024

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 8

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.