Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 10 okt 2022

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 3, 16-17

Moge de Vader vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.