Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 11 juli 2022

Uit het boek Spreuken 2, 6

Het is de Heer die wijsheid schenkt,
zijn woorden bieden kennis en inzicht.